Navigace

Obsah

 
 cx

Oficiální stránky projektu: www.czechpoint.cz

 

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala“ data ne občan.
V současné době poskytujeme čtyři druhy výstupů:


Výpisy z veřejných evidencí: 

 
Výpisy z neveřejných evidencí:
• Výpis z rejstříku trestů


Kontaktní místo:
Obecní úřad Libčeves, K Zámku 1, 439 26 Libčeves


Provozní hodiny:
Pondělí a středa: 8,00 – 17,00 hod.
Úterý a čtvrtek : 8,00 - 15,00 hod.
Pátek: 8,00 – 13,00 hod.

 

Ceník:
evidence                                        cena za 1 stránku                  cena za každou další a 
                                                                                                    započatou stránku
katastr nemovitostí                                  100,-                                           50,-
obchodní rejstřík                                      100,-                                           50,-
živnostenský rejstřík                                100,-                                           50,-
rejstřík trestů                                           100,-                                             0
centrální registr řidičů                               100,-                                           50,-
informační sys.odpad.hospodářství            100,-                                           50,-

informační sys.o veř.zakázkách                 100,-                                          50,-

insolvenční rejstřík                                    100,-                                          50,-

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpisy doložit:


Ověřené výpisy z veřejných evidenci: - u veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Katastr nemovitostí

Na základě listu vlastnictví je nutné znát:
- katastrální území
- číslo listu vlastnictví

Na základě žádosti podle seznamu nemovitostí je nutné znát:
- katastrální území
- číslo popisné (v případě budov)
- číslo parcely ( v případě pozemku)
- při částečném výpisu – číslo jednotky – číslo popisné/číslo bytu

Žadatel bude informován o počtu stran a výši poplatku před potvrzením výstupu.

Co dostanete: - úplný výpis z listu vlastnictví
- částečný výpis z listu vlastnictví

 

Obchodní rejstřík

Je potřeba znát:
- identifikační číslo organizace

Co dostanete: - úplný výpis z obchodního rejstříku k danému okamžiku
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

 


Živnostenský rejstřík

Je potřeba znát:
- identifikační číslo organizace

Co dostanete: - výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

 

Centrální registr řidičů

Je potřeba znát:
- občanský průkaz   

 

Insolvenční rejstřík
Je potřeba:
- identifikační číslo organizace ( hledání příslušné organizace)
- osobní údaje ( konkrétní osoba)

 

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:

Rejstřík trestů

Je nutné předložit: - žádost (vyplní pracovník Czech POINTU)
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)

Kdo může žádat: - osoba, které se výpis z rejstříku trestů týká
- zmocněnec – předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis
                      z rejstříku trestů týká a svůj platný průkaz totožnosti

Co dostanete: výpis z evidence rejstříku trestů