Navigace

Obsah

 

Hořenec

                                                  Historický snímek z roku 1909

                                            Historický snímek obce z roku 1909

DůmLetecký snímekPole

Počet obyvatel: 43

Obec se nachází 12 km na sever od Loun.První písemná zmínka o obci je z r. 1251.Na severozápadním okraji obce vyrůstá nápadně špičatý,strmý bezlesý kopec,někdy též nazývaný Špičák.Je to přírodní rezervace Číčov,lokalita je známým nalezištěm minerálu aragonitu,které bývá uváděno v mnoha mineralogických učebnicích a příručkách.Nedaleko Číčova severozápadním směrem poblíž silnice lokalita Svinky je lesní porost s lesostepní vegetací.

                                                 Hořenec