Navigace

Obsah

                            Pohled na zrestaurovanou sochu sv.Bernarda           Restaurátorská práce Mgr.Víta Mudruňky,akad.soch.a rest. - socha sv.Bernarda v Řisutech 2008            

                               Restaurátorský zákrok provedl Mgr.Vít Mudruňka, akad.soch.a rest.  

                                                   Řisuty

                                                        Počet obyvatel  55

    Na návrší nad obcí stojí torzo jednolodního, původně gotického kostela sv.Bernarda s hranolovou věží v západním průčelí. Barokní přestavba se uskutečnila zřejmě na počátku 18.stol. Před kostelem spočívala na dvojitém soklu značně poškozená barokní socha (viz foto). V současné době je socha po restaurátorském zákroku (rok 2008) a nachází se na novém místě pod kostelem svatého Bernarda, nedaleko od původního umístění (viz foto).

    Západně od obce se vypínají kopce Hradišťko s lesním porostem stepní lysiny. Severovýchodně od obce vrch Srbsko, lokalita chráněných druhů rostlin. Počátkem 70.let 20.století byl v Řisutech objeven depot cínového nádobí, které zde po r. 1620 ukryl zdejší protestantský kněz Jan, než byl nucen odejít do emigrace.

     Na severní straně zalesněného kopce Hradišťko jsou zbytky valů po pravěkém opevnění z neznámé doby. Mezi obcemi Řisuty a Želkovice jsou rozsáhlé ovocné sady. Obcí vede také cykloturistická magistrála Most-Doksy, na kterou navazuje turistická trasa Lounska. To vše se nachází v nadmořské výšce 413m. Řisuty jsou nejvýše položenou obcí celého Libčeveska. K Řisutům patří osm chat v chatové oblasti Dřevce.

     socha sv.Bernarda před restaurováním - rok 2008          socha sv.Bernarda před restaurováním - rok 2008         socha sv.Bernarda před restaurováním - rok 2008      

 

 

     osazení podstavce sochy sv.Bernarda po restaurování           socha sv.Bernarda před restaurováním - rok 2008          podstavec sochy sv.Bernarda před restaurováním - rok 2008     podstavec sochy sv.Bernarda po restaurování - rok 2008          osazení sloupu sochy sv.Bernarda po restaurování          dokončovací práce na osazování sochy sv.Bernarda

     socha sv.Bernarda před restaurováním  - rok 2008           Hotová restaurátorská práce sochy sv.Bernarda v Řisutech        osazování sochy sv.Bernarda na sloup

 

     Historický snímek obce z roku 1932             Řisuty

       Historický snímek obce z roku 1932