Navigace

Obsah

Program a zásady pro poskytování účelové programové dotace na zájmové, školní a předškolní aktivity tětí v roce 2021

Žádost o dotaci - pdf

Žádost o dotaci - doc

Vzor smlouvy

Vyúčtování dotace - pdf

Vyúčtování dotace - doc