Navigace

Obsah

 Vyhlášky

 

OZV č.5/2011 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

OZV č. 1/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
                        
 
 
OZV č.1/2017 - stanovení společného školského obvodu základní školy
 
 
 
OZV č.1-2019 Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
 
 
 
OZV č.2-2019 o místním poplatku ze psů
 

 OZV č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství