Navigace

Obsah

 Vyhlášky

 
 

OZV č.4/2011 - o místním poplatku ze psů 

 

OZV č.5/2011 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

OZV č.6/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 OZV č. 7/2011 - o místním poplatku za provozovaný VHP, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému 
 
OZV č. 1/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
                        
OZV  č. 1/2015-systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
 
 
OZV č.1/2017 - stanovení společného školského obvodu základní školy