Navigace

Obsah

Zastupitelé, výbory, komise, zaměstnanci

 

 

Tomáš Ekrt Tomáš Ekrt                  starosta obce 

 neuvolněný                 Pro obec a občany                            

                                      mobil: 725 061 084

                                                e-mail: seno.k@seznam.cz

          

 

 

fotro

Ing. Vladimír Záborec        místostarosta obce

 neuvolněný                         Za Libčevesko krásnější

                                                 mobil: 606 620 432

                                                e-mail: zaborecsro@seznam.cz

                                                                                                                                          

 

                                              Jiří Bečvář                        člen zastupitelstva obce

                                             neuvolněný                       Pro obec a občany

                                                                                          mobil: 608 366 617

                                                                                          e-mail: bekybek@email.cz

 

                                              Václav Křivan                  člen zastupitelstva obce

                                              neuvolněný                       Pro obec a občany

                                                                                          mobil: 773 595 712

                                                                                       

 

 

                                              Ondřej Pospíšil              člen zastupitelstva obce

                                              neuvolněný                     Za Libčevesko krásnější

                                                            mobil: 739 096 997

                                                             e-mail: ondrejpospisil@seznam.cz

 

 

                  ing.Ivo Sedlák              člen zastupitelstva obce

                  neuvolněný                  Naše Libčevesko

                                                          mobil: 608 441  285

                                                          e-mail: ivosedlak2@seznam.cz

 

 

                Zdeněk Sáček                člen zastupitelstva obce

                neuvolněný                    Pro obec a občany

                                                         e-mail: hasicfrodo@seznam.cz

 

 

               Jaroslav Lode                člen zastupitelstva obce

               neuvolněný                    Pro obec a občany

                                                         mobil: 602 393 758

                                                         e-mail: lode.j@seznam.cz

 

 

 

 

                Jiří Rudl                        člen zastupitelstva obce

                neuvolněný                   Pro obec a občany

                                                        mobil: 605 947 282

                                                        e-mail: j.rudl@seznam.cz

 

Kontrolní výbor:

Václav Křívan - předseda

Jaroslav Lode - člen

Jiří Rudl- člen

 

 

 

Finanční výbor:

Zdeněk Sáček - předseda

ing. Helena Slavíková - člen

Blanka |Procházková - člen

 

Komise pro výběrová řízení:

Jiří Bečvář - předseda

Tomáš Ekrt - člen

ing.Vladimír Záborec - člen

ing.Ivo Sedlák- člen

Ondřej Pospíšil - člen

 

 

Zaměstnanci: 

Matrika:  Lenka Novotná –   415 692 114, 724 179 643 

Účetní:    Eva Lode  -    415 692 196 , 724 149 740,

Referent samosprávy – Mgr..Aleš Kassal 415 692 101, 601 388 785