Navigace

Obsah

Největší památky

 

kostel

 

Dominantou obce je kostel Stětí sv. Jana Křtitele.Je to jedna z předních památek románského stavitelství u nás.Jeho věž a loď lze bezpečně datovat do let 1220 – 1230.Presbytář kostela je o více než sto let mladší a pochází z doby, kdy se kostel rozšiřoval.Generální oprava kostela byla provedena v letech 1922 až 1927 za přispění státu a patrona kostela Dr.Max.Lobkowicze.

 

 

 

zamek

Další dominantou obce je libčeveský zámek,obsahující ve svém jádru raně středověkou tvrz.Vlastní zámek byl postaven na vyvřelém pahorku jižně od vsi a jednalo se o čtyř křídlou kromobyčejně členitou budovu,přičemž tři křídla byla zachována jako přízemní stavby a jižní křídlo bylo patrové.Hlavním přístupem byla vozová cesta začínající u vjezdu do hospodářského dvora na severovýchodě od zámku.Libčeveský zámek prošel značně složitým stavebním vývojem od panského dvorce přes tvrz,středně velké renesační sídlo a raně barokní zámek,po pozdně barokní centrum správy velkostatku.