Navigace

Obsah

Prezident v Libčevsi
 

    Obec Libčeves společně se Školou obnovy venkova o.p.s. a za vydatné pomoci pana Václava Tuška a Avion klubu Charvatce uspořádala dne 10.července 2002 konferenci „Dialog o evropské budoucnosti venkova“ za účasti pana prezidenta Václava Havla v nově zrekonstruovaném sále v hostinci „NA POŠTĚ“.
 Prezident
    Byli pozváni ze všech krajů české republiky starostové a zemědělci z obcí, které byly oceněny v soutěži „Vesnice roku“.Všichni pozvaní předem obdrželi veškeré písemné materiály týkající se setkání, aby mohli zascvěně diskutovat již od samého začátku jednání.
      „Dialog o evropské budoucnosti venkova“,měl za úkol upozornit nejširší veřejnost na problémy s nimiž se člověk,bydlící na venkově setkává,stejně tak,jako na příležitosti,které venkov nabízí.Vesnice a venkov nabývají jiného rozměru.Už to není pouze zásobárna a výrobna surovin pro výrobu potravin,ale čím dál více jsou zde žádány jiné funkce venkova.Rekonstrukci prochází i systém podpor a dotací v Evropské Unii a vzhledem k tomu,že v historicky krátkém období se staneme členy EU,budeme již společně s členskými státy sdílet osudy rozšířené Evropy.Venkov a tím i naše vesnice na tom může jenom vydělat,bude-li zde dostatek informovaných a podnikavých lidí.  
    Setkání samotné proběhlo ve velmi příjemné atmosféře o čemž svědčí i děkovný dopis pana Pavla Fischera,ředitele Politického odboru prezidentské kanceláře.Návštěva pana prezidenta Václava Havla byla pro obec Libčeves nevšední událostí.Zájem tisku byl neobvyklý.Česká televize 1.program pak uvedla krátký šot z tohoto setkání ve zpravodajské relaci.