Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

mojeiD

Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany  obce Libčeves. Více informací naleznete zde.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Virtuální prohlídka obce

 

PODPORUJEME  LINKU  BEZPEČÍ

         Linka bezpečí

Navigace

Obsah

 

 

 logo

„ Přátelé Libčeveska o.s. „
občanské sdružení se sídlem Lipová 37 , 439 26 Libčeves
IČ 265 60 186
bank.spojení :   2100047067/2010

 


Zdravíme všechny zájemce. kteří navštívili naši www.stránku

Pro r.2010 jsme si naplánovali tuto činnost :

a) výměna střešní krytiny včetně klempířských prvků sakristie a nátěr šindelové krytiny věže. Na tyto práce jsme získali příslib dotace ve výši 177 tis.Kč. Očekáváme zaslání smlouvy o poskytnutí dotace z MK ČR. Práce musí být provedeny do 11/2010. Práce na sakristii jsou ještě vázány na rozhodnutí o způsobu statického zajištění klenby presbytáře.

b) statické zajištění klenby presbytáře jako zásadní problem pro zajištění stability a další dlouhodobé funkčnosti kostela. V 04/2010 jsme pod klenbou postavili celoplošné lešení ze kterého byl proveden podrobný průzkum a zaměření klenby Ing.Miroslavem Fuchsem. Ten v současné době zpracovává výsledky průzkumu a připravuje variantní řešení statického zajištění. To pak bude projednáno s orgánem památkové péče a vlastníkem a na odsouhlasené řešení bude zpracována dokumentace ke stavebnímu řízení a bude požádáno o vydání stavebního povolení. Pravomocné stavební povolení by jsme rádi získali do 10/2010. Náklady na tuto činnost jsou cca 270 tis.Kč, dotaci na jejich alespoň částečné pokrytí se nám zatím nepodařilo získat a budeme je tedy muset pokrýt z vlastních příjmů !! Náklady na provedení statického zajištění jsou předběžně odhadnuty na 2,5 mil.Kč. Finanční zajištění těchto prací přesahuje možnosti našeho sdružení a realizace tedy bude závislá od ochoty vlastníka (církve) alt. obce podílet se na jejich úhradě případně na úhradě spoluúčasti při získání některé z dotací.

c) na jižním svahu u kostela Stětí sv.Jana Křtitele v Libčevsi jsme obnovili výsadbu šeříku, dle historické podoby. Manželé Němečkovi pak provedli květinovou výsadbu u zrekonstruované sochy sv.Bernarda v Řísutech.

d)  nad náhrobními kameny vsazenými do jižní fasády kostela zřídíme stříšku z pálené krytiny k omezení poškozování reliefu kamenů vodou stékající ze střechy 

e) ke dni narození sv.Jana Křtitele jsme připravili na sobotu 26.6.2010 v 19.oo hod. na dvoře hostince "Na poště" v Libčevsi vystoupení country skupiny "Stařenky" (členky dřívější skupiny Schovanky). Všechny na vystoupení srdečně zveme. V následující neděli plánujeme v kostele den otevřených dveří , aby si zájemci mohli prohlédnout interier kostela.

f) plánujeme zapojení do cyklu "Zpívající kostely" se spřízněnými obřanskými sdruženími. První koncert proběhl 6.6.2010 v Lenešicích. Pro Libčeves zvažujeme termín začátkem září.

   Navázali jsme kontakt s novým vedením stavebního odboru Biskupství Litoměřice, jeho vedoucí Ing.Hercík již navštívil kostel Libčeves a seznámil se s jeho stavem.

     

  V případě zájmu o činnost sdružení nebo členství se obraťte na kteréhokoliv člena . Případnou finanční podporu na přípravu a realizaci záchranných prací na kostele můžete zaslat na účet č.2100047067/2010. Dárce je oprávněn poskytnutý dar v souladu s § 20 zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění, odečíst od svého základu daně.

  Velkou pomocí je zapůjčení (k pořízení kopie) jakékoliv fotodokumentace nebo jiného dokladu vztahujícího se ke kostelu . 

       

                                           Zdraví vás       Slavíček